Hallo, wij zijn Teamspeling.


Wij zijn een bureau op gebied van teambuilding en trainingen. We helpen moderne succesvolle organisaties creëren. Dit doen we door te ontregelen en te verrassen. Met heel veel humor. We zetten de boel op z’n kop. We nemen afscheid van de zekerheden die niet meer werken. Inderdaad, deelnemers krijgen er een aantal verrassende onbekende situaties voor terug. Een echt cadeautje. Zo laten we deelnemers ervaren wat verandering en leren van een ieder vraagt. We maken leren gewoon super leuk.

Teamspeling verzorgt teambuilding en trainingen. Dat is eigenlijk iets super gewoons. Maar Teamspeling valt op. Met Teamspeling wordt gewoon zo ongewoon en tegelijk weer vanzelfsprekend dat de vraag, naar wat Teamspeling doet, groeit en groei… Teamspeling laat deelnemers ervaren wat het vraagt om te leren, ontwikkelen, vertrouwen, veranderen en met succes!

TeamSpeling raakt serieuze fundamentele organisatiethema’s.

TeamSpeling raakt serieuze fundamentele organisatiethema’s op gebied van veranderen, communicatie, vertrouwen en leren. Dit alles gaat op een onconventionele wijze. Het een onbeschrijfelijke ervaring. Er zit van alles in de mix. Interactief theater, trainership, coaching, cabaret en show-elementen. En ja, ook conventionele teambuildings-oefeningen, maar dan natuurlijk wel aangepast naar eigen concept.

Waarom de belangstelling zo groot is.

Om te voldoen aan de eisen van deze tijd en de toekomst, moeten organisaties mee veranderen. Nog meer richten een cultuur van voortdurend leren, verbeteren en vernieuwen. In de ideale organisatie is er visionair en inspirerend leiderschap aanwezig en de medewerkers voelen zich eigenaar van hun eigen werk- en leerprocessen. Er is veel vertrouwen en er wordt in openheid gesproken over resultaten, fouten en functioneren en samenwerking.

Is dit een enorme opgave? Ja. Is dit een langdurig proces? Ja, sterker nog: het is een voortdurend proces! Teamspeling heeft de formule om dit proces te stimuleren, in gang te zetten, een positieve energieke boost te geven.

Onze oplossing.

Onze oplossing op de vraag ‘Hoe creëer je een succesvolle organisatie?’ is: Door zekerheid te overwinnen! Ja, door zekerheid te overwinnen, worden organisaties succesvoller.

Wat bedoelen wij daarmee? Je wil jezelf, jouw team en jouw organisatie blijvend ontwikkelen. Dan weet je dat voortdurend leren en het stretchen van de comfortzone belangrijk is. En toch val je samen telkens weer terug in de oude patronen. Herkenbaar? De oorzaak is dat we enorm de behoefte hebben aan zekerheid. Heel begrijpelijk. De boodschap ‘Ga voor zekerheid!’ zit ingebakken in ons denken.

Op psychologisch niveau

:
Het is super lastig om: 1. jezelf kwetsbaar op te stellen, om kritisch naar je eigen fouten te durven kijken; 2. feedback te geven en te ontvangen; 3. en onze overtuigingen over onszelf en de wereld om ons heen bij te stellen.

Bij ontwikkeling en groei ontkom je dus niet aan een bepaalde mate van onzekerheid. Je weet immers nooit wat er precies gaat gebeuren wanneer je iemand om feedback vraagt. Dit roept angst en ongemak op. Daar willen we zo ver mogelijk van wegblijven. Dus schieten we, vaak heel onbewust, terug naar de zekerheid. De zekerheid regeert.

Op organisatieniveau

:
Het omzeilen van ongemak en gedoe via de omweg van de zekerheid.

Problemen (lees: menselijk gedoe) worden opgelost door middel van een plan of een procedure.

De zekerheid heeft zich ook genesteld binnen alle processen binnen de arena van de professionele organisaties. Het traditionele organisatie-denken gaat uit van een maakbare, voorspelbare, rationele wereld. Wanneer het organisatieontwerp goed in elkaar zit, dan komt het allemaal vanzelf goed. De traditionele organisatie koerst op kwaliteitsboeken, functieomschrijvingen, jaarplannen, protocollen en procedures. Problemen (lees: menselijk gedoe) worden opgelost door middel van een plan of een procedure.

“Toen ik bij een opdrachtgever voor een vergadertraining was. Vertelde de manager dat de voorzitter van de vergadering pas bij aanvang van de vergadering wordt aangewezen. Ik vroeg voor welk probleem dit een oplossing was. Ze vertelde ze mij dat de deelnemers voorheen nooit goed voorbereid waren op de vergadering. En als voorzitter kan je dat natuurlijk niet permitteren… In plaats van de dialoog te voeren binnen het team over het gebrek aan betrokkenheid bij de vergadering, verkoos de manager voor een aanpassing in de procedure. Een procedureoplossing voor een samenwerkingsprobleem tussen mensen. Het omzeilen van ongemak en gedoe via de omweg van de zekerheid.”

– Clemen Mensink, oprichter Teamspeling –

De zekerheid regeert, zonder dat we hier bewust van zijn. De zekerheid is dominant geworden in ons denken en handelen. Een voorbeeld hier is de bekende uitdrukking ‘Je onzekerheid overwinnen’. Heb je je wel eens afgevraagd waar deze uitdrukking vandaan komt? Precies, het is de stem van de grote heerser: de zekerheid!
De kracht van de zekerheid is dat deze ook zo onzichtbaar aanwezig is. Dat geldt niet voor de onzekerheid. Onzekerheid toont zich, openbaart zich en roept gevoelens van ongemak op. We kunnen dus niet om het signaal van de onzekerheid heen. Toch slagen we daar telkens weer in. We schuiven het weg of we verwerken het ongemak in een ander bekend product van onze rationele brein: een nieuwe procedure of protocol. Doe het vanaf nu anders en ‘Overwin je onzekerheid!’

Zekerheid zit veranderen in de weg.

Zekerheidsdenken in organisaties is meer dan een eeuw effectief geweest. Maar in de huidige tijdgeest, waarin veranderingen zich snel opvolgen helpt de traditionele denkwijze niet meer. Toch hebben we met z’n allen de grootste moeite om de dominantie van de zekerheid te beteugelen. Organisaties proberen zich zo snel mogelijk aan te passen. Maar zodra het ongemak en het gedoe zich openbaart neemt de zekerheid het roer weer over. Het oude denken zit verandering in de weg. Zekerheid is een verslaving.

Maar zodra het ongemak en het gedoe zich openbaart neemt de zekerheid het roer weer over.

Overwin de zekerheid!

Reken af met de verslaafde zekere overtuiging:

 • Het altijd goed te willen doen;
 • Perfect te moeten zijn;
 • Grip op alle situaties vast te moeten houden;
 • Dat goede plannen en procedures alle problemen oplossen;
 • Dat de omgeving jouw werk comfortabeler moet maken;
 • De comfortzone vast te moeten houden;
 • Dat twijfel niet bestaat.

Het overwinnen van de zekerheid doe je door:

 • Onzekerheid als wegwijzers zien;
 • Dialogen en feedback actief op te zoeken;
 • Geven en ontvangen van vertrouwen;
 • Fouten (van jezelf) bespreekbaar te maken en zien als gouden leermomenten;
 • Uiting te geven aan gevoel;
 • Conflicten en gedoe positief te labelen (noodzakelijk voor groei);
 • Zelfspot, humor en relativering.

Wat doet Teamspeling voor jou?

We leveren een wezenlijke bijdrage aan het creëren van energieke, lerende, bezielde en succesvolle organisaties. Dit doen wij door teams en te helpen bij de grootste uitdaging van deze eeuw: overwinnen van zekerheid. Zo leggen we samen met jou het fundament voor vertrouwen, voortdurend leren en veranderen.

We ontregelen. Met humor. Heel veel humor. 

Hoe overwinnen we met jou de zekerheid?

Om te beginnen door voortdurend onze eigen zekerheid te overwinnen. Door voortdurende nieuwe gewaagde werkvormen uit te proberen, die we zelf ook rete spannend vinden. Alles heeft een houdbaarheidsdatum. Geen routines! Onze communicatietrainers werken met elementen uit het cabaret, interactief theater, teamcoaching en cabaret. De programma’s zitten vol showelementen, terwijl er telkens weer serieuze thema’s geraakt worden. En ja, ook conventionele teambuildings-oefeningen, maar dan natuurlijk wel aangepast naar eigen concept.

Met de regelmaat van de klok loodsen we teams ongemerkt door ongemakkelijke (leer)momenten. We ontregelen. Met humor. Heel veel humor. De sfeer is laagdrempelig, gezellig. Er vinden vreemde en verrassende situaties plaats. Voortdurend. We bouwen telkens weer de spanning op. Deze is ook voelbaar. Maar alles met een doel. Dit maakt deelnemers razend nieuwsgierig (wat is het doel? Wat gaat er gebeuren?). Iedereen zit op het puntje van de stoel (als er al stoelen staan). Dan volgt de clou en wordt er keihard gelachen.

De nieuwsgierigheid, de laagdrempelige sfeer, de spanning, het hoge tempo en de humor (er wordt heel hard gelachen) helpen de deelnemers de zekerheid te overwinnen en de comfortzone gaan stretchen. We zien dat het werkt en dat teamleden zich binnen de kortste tijd open gaan stellen naar elkaar en naar zichzelf. Het vertrouwen, de verbinding en het leerklimaat heeft een boost gekregen.

Image

De formule van Teamspeling


Teamspeling heeft een formule die echt werkt. Bij de workshops, teambuilding en trainingen van Teamspeling krijg je altijd een combinatie van humor, doen en theorie.

Het is juist deze combinatie die ervoor zorgt dat de deelnemers zo enthousiast maakt. Leer, beleef, lach en voel meer ownership.

+ Humor
Humor helpt relativeren en zorgt voor een ontspannen en veilige sfeer. Zo gaan deelnemers veel sneller (leer) ervaringen aan. Én men staat makkelijker open voor de ander.

+ Doen
Wat zijn onze maniertjes en waar zitten onze valkuilen? Door te ervaren wat communicatie en veranderen vraagt voel je ownership en bereik je meer.

+ Theorie
Onze werkvormen zijn gefundeerd op gangbare wetenschappelijke modellen op gebied communicatie, verandermanagement, leiderschap en teamontwikkeling.

= Teamspeling
Deze factoren samen resulteren in een super leuke én betekenisvolle ervaring die blijft hangen. Er ontstaat meer verbinding en de motivatie samen te leren.

Rabobank, IKEA, Bavaria, AkzoNobel, de NS en vele anderen hebben onze formule al beleefd.

Ontdek ook het effect van Teamspeling! Vraag informatie aan

Vraag meer informatie aan

Ga ook voor deze unieke ervaring.

Teamspeling geeft een spannende combinatie vermaak en inhoud. Vraag een verrassend gesprek aan. Een positieve verandering is zo in gang gezet! Heb je al een datum? Zet het dan bij je bericht, dan checken wij gelijk onze agenda.

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Gewoon doen! Wij helpen, leren, stimuleren de alledaagse uitdagingen anders te benaderen.

Nico-Jan Hoogma directielid KNVB (Directeur Topvoetbal)

“We zijn op een onconventionele manier uit onze comfortzone getrokken en hebben daarmee op een mooie manier de waarden van ons team en de profielen van onszelf besproken.”

Mariska Nienhuis, 
HR manager Significant

“We vonden het spannend of het zou lukken om een lastig thema bespreekbaar te maken, maar Teamspeling maakte de dag verrassend, vrolijk, inspirerend en vooral raak!”

Maike Krommendijk
, Manager Communicatie

"Knap hoe de acteurs van Teamspeling zich verplaatsten in de dynamiek van onze organisatie. Echt een ervaring gegeven die blijft hangen. En we hebben óók heel erg gelachen!"

Edward Feitsma
, Teamleider NVB,Nederlandse Vereniging voor Banken

“Vooral variatie was zeer inspirerend, van theorie naar praktijk, van abstract naar hele concrete suggestie, van denkwerk naar even ‘uit het brein’. Complimenten!”


Wilma Duivenvoorden


Achmea, Schade & Inkomen, Agrarisch Bureau

"
De onderlinge verstandhoudingen hebben een ‘boost’ gekregen. Fijn om eindelijk weer eens samen te lachen, leuk om eens op een andere manier een spiegel voorgehouden te krijgen!"

Frans Harms, Amerpoort WoonMere

"TeamSpeling verstaat de kunst om verschillende vormen van teambuilding te doen, de onderlinge verbanden hierin te benoemen en terug te brengen naar de persoon en/of de praktijk."

Joost Heessels, Magenta Communicatie

Over de Fake Speech: "Eerst beginnen met een serieus verhaal, dan ineens gaan zingen en mensen allerlei opdrachten met de groep laten doen om in verandering te komen. Een aanrader!"

Yvon Roozeboom, Locatiecoordinator JP van den Bent

“Iedereen praat er nog steeds over en ze zijn allemaal erg enthousiast om aan 'het werk' te gaan.”

Henk Barmentlo
 Jong VialisVerkeerskundige 
Mobiliteit


"Het was interessant dat je ons stil zette bij het feit dat een conflict eigenlijk begint bij jezelf en hoe je binnen je eigen cocon zit en nadenkt."

Maud Deenen, ABCNOVA

“De workshop heeft de verwachting ruimschoots overtroffen. Leuke oefeningen, goede afwisselingen en de management drives waren er goed in verwerkt!”

Sylvia Been
, Manager gemeente Krimpenerwaard

"Op een leuke, luchtige manier wordt je geconfronteerd met de patronen in je team. We hebben een superleuke ochtend gehad met een mooie opbrengst!"

Ineke van der Vegt, Senior stafmedewerker P&O

"Ze waren super professioneel, keigrappig en wisten precies de juiste dingen naar boven te halen. We hebben enorm gelachen, er was veel energie en helemaal wat wij hadden gehoopt."

Richard Halewijn
, Teammanager Woonzorgsamen

"Ze zijn in staat om een groep aan zich te binden en op een humoristische wijze een serieus onderwerp te behandelen waarbij de groep een actieve rol heeft."

Yvonne Beumermanager Service center
Facilicom

"We hebben veel gedaan, de sfeer was goed en het samenwerken is goed aan bod gekomen. Veel lachen, maar ook een serieuze insteek."

Diana Vogels Rabobank

"Persoonlijk vond ik het heel geslaagd en was het vooral ook lachen 🙂 maar zet het zeker ook aan tot denken hoe wij samenwerken (of niet)."

Ayse ZoodsmaDe Nederlandse Bank

"Was zeer aangenaam en informatief. Al met al we kijken met tevredenheid terug naar de training en zeer blij dat we de workshop door jullie laten verzorgen."