Bedrijfscabaret: Fakespeech voor verandering

Net even totaal anders.

Wat is de fakespeech voor de verandering?Het publiek denkt dat er een deskundige komt spreken over het thema ‘verandering’. Wat men niet weet is dat deze spreker fake is. De deelnemers worden ongemerkt langs 7 stadia van een veranderproces geloodst. In een korte tijd zal de groep afwachtende bezoekers transformeren in een kolkende zaal vol actieve hoofdrolspelers. Na afloop begrijpt iedereen wat een cultuurverandering vraagt.

Daarom werkt de fakespreker effectief


De klassieke bureaucratische piramide denkwijze is op haar retour. De klantwaarde staat nu centraal. Agile teams en zelfsturende teams (in al haar varianten) illustreren deze verandering. De structuur is aangepast. Maar hoe kom je uit de oude manier van denken? Hoe creëer je flexibele, voortdurend lerende organisatie? Hoe breng je een diepgaande verandering tot stand? Je zou bijna de neiging krijgen een echte verander-expert in te huren. De verlosser met alle antwoorden. Maar is dit nou juist weer een typisch product van het oude piramide denken?

Aantal deelnemers:
voor grote groepen (vanaf 25 deelnemers)

Duur:

30 minuten tot 1 uur.

Aanvullende workshop:
Veranderfitness is een effectieve optie.

Onze fakespreker voor verandering werkt effectief omdat het jouw teams in 1 klap bewust maakt wat een cultuurverandering van iedereen vraagt. De fakespreker breekt met de vastgeroeste, telkens weer repeterende top down denken. Nodig hem uit, Professor Sebastiaan Hogengoorde, change expert, maar niet heus. Hij zal jouw teams ongemerkt langs allerlei veranderstadia voeren. Aan het eind van deze fake act heeft het publiek de hoofdrol en schitteren als nooit tevoren. Want dat is wat je wil.

Image

Resultaat


Het programma zorgt ervoor dat:

  • De deelnemers 7 verschillende veranderstadia doorlopen en beleven;
  • De deelnemers bewuster worden van de eigen verandermechanismen;
  • De deelnemers op een unieke en leuke manier leren;
  • De doelen van de bijeenkomst op een onvergetelijke manier kracht wordt bijzet;
  • Er gegarandeerd hard gelachen gaat worden;
  • De deelnemers een absolute boost krijgen.

Programma


De verander-act is als volgt opgebouwd:
Met de traditionele aankondiging van de spreker is veranderreis eigenlijk al officieel begonnen. Heerlijk comfortabel, vanuit je veilige stoel, een beetje kennis consumeren. Of, eindelijk tijd om ’s rustig de laatste appjes te checken en de boodschappenlijst te maken voor het weekend.

Wat men nog niet weet is dat het ongemerkt de volgende stadia gaat doorlopen en beleven.

1. De slaapstand

We doen de dingen die we al goed kunnen en we volgen automatische patronen in de vorm van rituelen en gewoonten. In de slaapstand hoeft men niet zo hard te werken. Alles gaat vanzelf. De slaapstand bevestigt de ‘aangename’ status quo.

Slaapstand tijdens de fake-act
De slaapstand vormt het startpunt van de fake-act. Een expert wordt uitgenodigd en gaat z’n verhaal doen. Dit is een klassieke benadering. Het publiek stapt in de welbekende klassieke, afwachtende ‘reflexen’. Heerlijk vanuit de comfortzone. De expert begint te vertellen. Niet echt bruisend (op z’n zachts gezegd). Maar ja, het is een expert, dus je hebt er naar te luisteren. Uit de brei van theorie valt voor de oplettende luisteraar zeker nog wel enige logica en zin te halen. Overigens komt in de theorie heel kort en snel de verschillende stadia van verandering aan bod. Maar niemand beseft nog dat men er zelf al midden in zit.

2. De eerste waarschuwingssignalen

Onze omgeving verandert voortdurend. Het is voor organisaties en haar medewerkers belangrijk om daar oog voor te hebben en aan te sluiten. Slagen we daar onvoldoende in? Dan zullen uiteindelijk de eerste waarschuwingssignalen zich aandienen.

De eerste waarschuwingssignalen tijdens de fake-act
Zo ook tijdens de fakespeech. De expert slaat door in onbegrijpelijke theorie. Te snel, te pedant, geen contact met de zaal. Kortom, eenrichtingsverkeer op een vervelende manier. De spreker doet z’n best  zover mogelijk van de eventuele behoeften van het de mensen in de zaal verwijderd te blijven. Men krijgt waarschijnlijk een ongemakkelijk gevoel. Het doel hiervan is dat gedachten vrij komen als: “Ik wil dit niet!!!”. Waarschijnlijk blijft men uit gewoonte gewoon zitten en haakt men af. Gevolg: een zaal waar de energie leegstroomt.

3. Wake up call

Een keerpunt of dieptepunt is vaak noodzakelijk om tot verandering te komen. We noemen dit de wake up call. Een duidelijk signaal dat er iets anders moet of gaat gebeuren. Op de oude manier gaat het niet langer meer!

Wake up call tijdens de fake-act
In dit geval wordt de oersaaie fakespeech onderbroken door een telefoontje (letterlijke wake up call). Tot ieders verbazing / verbijstering neemt de spreker dit telefoontje ook nog op.

4. Verwarring /crisis

Verwarring binnen een veranderproces vindt plaats op zowel individueel-, team- als op organisatieniveau. Er is crisis. Het oude werkt niet meer. Maar wat is het alternatief? Waar gaan we naartoe? Wat zijn de kaders? In de fase van verwarring en crisis ervaren medewerkers ook gevoelens van onzekerheid, rouw, pijn en verlies.

Verwarring / crisis tijdens de fake-act
Verwarring in de zaal. Het publiek kan meeluisteren met het telefoongesprek. De fakespreker blijft gewoon in zijn rol. Maar de wending is wel heel komisch. Het publiek veert op. Men vermoedt waarschijnlijk dat er ‘iets’ aan de hand is. Maar wat precies? Dan doet de spreker een ‘candelight act’. Op de powerpoint verschijnt een kitscherige foto van een kaars, de spreker leest een gedicht voor onder begeleiding van candelight muziek. Het gedicht gaat over toekomst, verandering. Maar ook over weemoed, afscheid en pijn.

5. Richting en betrokkenheid

Richting en Betrokkenheid onder de medewerkers is essentieel om een verandering binnen een organisatie / team tot stand te kunnen brengen. Er is een gedeeld urgentiebesef. Individuele drijfveren en behoeften worden verbonden aan de doelstellingen van de organisatie. Er is een inspirerende visie en missie. De richting is helder. Dit geeft perspectief. Er ontstaat nieuwe energie.

Richting en betrokkenheid tijdens de fake-act
Terug naar de fakespreker. Inmiddels is het grootste deel van het publiek er wel van overtuigd dat ze een act voorgespiegeld krijgen. De fakespreker (nog altijd in zijn rol, maar inmiddels een stuk energieker) maakt nu echt contact met zijn publiek (inspirerend leiderschap). Hij betrekt de mensen en laat de mensen verbinden met elkaar. Door middel van een zaaloefening vergroot hij de dus betrokkenheid in de zaal.

6. Stretch de comfortzone

Verandering gaat niet vanzelf. Het vraagt doorzettingsvermogen, volharding, bereid zijn nieuwe ervaringen aan te gaan en fouten durven maken. Verandering vraagt om de comfortzone te stretchen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Het stretchen van de comfortzone vraagt:
– Anders kijken naar fouten;
– het aannemen van een groeimindset;
– Het trainen van vertrouwen;
– Lef hebben, gewoon doen, fouten maken én faalplezier beleven;

Stretch de comfortzone tijdens de fake-act
Tijdens de fake act demonstreert onze expert de kunst van het veranderen door het stretchen van de comfortzonen. Op basis van de input van het publiek improviseert hij een gedicht of lied.
Dan verleid hij het publiek om ook de comfortzone te stretchen. Dit doet hij door middel van eenvoudige, laagdrempelige, humorvolle oefeningen. De deelnemers gaan de verander-ervaring aan.

7. Voortdurend leren

Verandering – zeker een diepgaande verandering – vraagt een continue proces binnen een lerende organisatie. Medewerkers spelen flexibel in. Teams opereren situatiegericht. Ze zijn in staat om continue te reflecteren. Dit vraagt een open klimaat waarin de feedback wordt gezien als een verrijking. Vanuit de reflectie wordt er telkens weer gekeken naar de eerst volgende te nemen stap.

Voortdurend leren tijdens de fake-act
De act nadert haar einde. Er is een korte tijd veel veranderd in de zaal. Van een groep afwachtende bezoekers tot een kolkende zaal vol actieve hoofdrolspelers. Er is energie, een positief gevoel. Deelnemers hebben zelf ervaren hoe je telkens weer kleine stapjes zit in een veranderproces.
De fakespreker bedankt het publiek, ontvangt uiteraard het applaus en verdwijnt van het podium.

Dan keert hij terug op het podium en onthult zichzelf als acteur van Teamspeling. Een dialoog met de zaal volgt. Tijd voor reflectie en samen leren. Zo stelt hij de vraag wie heeft gemerkt dat hij / zij door diverse fasen van een veranderproces is gegaan? Ook wordt er een transfer naar de eigen praktijk. Eventueel worden er nog een aantal zaal-veranderexperimenten gedaan.

Optioneel: aanvullende workshop Veranderfitness

Het is mogelijk om het programma aan te vullen met een Veranderfitnessworkshop. De deelnemers gaan dan verder aan de slag gaan met trainen van verandervaardigheden. Deze aanvullende workshop gaat uiteraard gepaard met een boel actie en hilariteit. De uitgangspunten die tijdens de fitness aan bod komen:

Duidelijk zijn (jezelf durven laten zien, pro actief leiderschap);

  • Eigen verhaal loslaten (aansluiten bij de omgeving, van ego naar eco);
  • Vergroten van vertrouwen (lef hebben, doen, fouten durven maken);
  • faalplezier beleven;
  • …en ervan leren.

Tussen de oefeningen door wordt de bedoeling toegelicht. Ook worden een aantal psychologische mechanismen belicht die het soms zo lastig maken om te kunnen veranderen. Ontdek meer over de workshop Veranderfitness.

Veranderen met humor

Teamspeling biedt integrale teambuilding waarin inhoud en humor logisch samenvallen. Zo creëren we op een laagdrempelige manier een ontspannen sfeer. De basis voor vertrouwen en verandering.

Daag de status quo uit en stap in deze veranderachtbaan. Laat je verrassen. Riemen vast en knallen maar. Zet de boel op z’n kop! Het enige dat nu nog vast staat is een positieve wending.

Fakespeech voor verandering kan zowel incompany worden afgenomen als op locatie. Bijvoorbeeld als onderdeel van een teamuitje of personeelsdag. Het programma kan ook effectief worden ingezet als onderdeel van een verandertraject of teamdag.
Bel dan voor een leuk gesprek over de mogelijkheden op (030) 298 21 98, of neem contact op via onderstaand formulier. Gewoon doen! Een positieve verandering is zo in gang gezet.

Vraag meer informatie aan.* verplicht