team training vitaliteit en werkdruk 1100px

Vitaliteit & teamwork teamtraining van TeamSpeling

team training vitaliteit en werkdruk 1100px
Training Vitaliteit en Werkdruk

TeamSpeling heeft in samenwerking met deskundigen uit het vitaliteitsveld een nieuwe en baanbrekende training over Vitaliteit & Werkdruk ontwikkeld. Deze training valt op door de speelse wijze waarop teams de verantwoordelijkheid krijgen bij het doorbreken van ‘verziekende’ cultuurpatronen. En deze nieuwe aanpak is ook hard nodig! 

Een teamaanpak werkt effectiever

In 2019 vielen 900.000 medewerkers uit door omstandigheden op het werk. Daarom is deze training gericht op ‘de omstandigheden’ waarbinnen ziekteverzuim kan ontstaan. Dus niet op de individuele werknemers, maar op de teams. Wanneer teams worden versterkt en zelf in staat zijn destructieve patronen te doorbreken zal de vitaliteit toenemen. 

Aanpak vitaliteit met humor. Kan dat?

Ziekteverzuim, conflicten op het werk, lage energie. Kan dat wel samen met humor? Juist wel! Humor is een krachtig instrument om mensen in beweging te krijgen. Het is de specialiteit van TeamSpeling om groepen heel veel plezier te laten beleven tijdens het leren. De ludieke werkvormen zijn gerelateerd aan vitaliteitsthema’s. Humor wordt ingezet om deelnemers te helpen zich tot elkaar én zichzelf open te stellen. 

De training Vitaliteit en Werkdruk bestaat uit drie hoofdblokken: 

  • Humorvolle vitaliteits-simulaties
  • Reflectie, dialogen en inzicht
  • Teamplan, afspraken maken om samen patronen te doorbreken;

Humorvolle vitaliteits-simulaties

Tijdens deze training wordt jouw team in stressvolle situaties geplaatst. Vergelijk het met een Bananasplit grap. Maar dan zonder verborgen camera’s. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld in een quiz belanden waarbij de spelregels telkens lijken te veranderen. Het resultaat van deze vitaliteits-simulaties is dat de ‘slachtoffers’ ongemerkt diverse stadia van de vitaliteitslijn doorlopen. Gegarandeerd ontstaat er (leuke) stress en veel gelach. 

Teamreflectie

Door deze (te) gekke ervaringen ontstaat er een sfeer van ontspanning en verwondering. Dat maakt de weg vrij voor openheid en eerlijke reflectie. Samen gaan de teamleden op zoek naar hoe er verschillend wordt omgegaan met stresssymptomen. Welke behoeften liggen hieronder? Welke patronen zijn te herkennen op de werkvloer? En ga zo maar door. Het team zal tijdens deze training met heel veel reflectievragen aan de slag gaan. 

Vitaliteitsplan voor het team

Met nieuwe eyeopeners en gedeelde inzichten gaat het team aan de slag met een gezamenlijk vitaliteitsplan. Welke quick wins kunnen we al snel boeken? Maar ook wordt er samen gekeken naar meer duurzame oplossingen. Zoals het doorbreken van destructieve teampatronen. Bijvoorbeeld belemmerende overtuigingen of onderlinge conflicten. Welke verantwoordelijkheid vraagt dit van ieder teamlid? 

Vitaliteit, de basis voor succes

Laat jouw team de verantwoordelijkheid ervaren van de eigen vitaliteit tijdens de training Vitaliteit en teamwork van TeamSpeling. Het resultaat is méér dan een laag ziekteverzuim. Met deze training legt jouw team de basis voor een klimaat van vertrouwen, lerend vermogen en een excellente samenwerking. Clemen Mensink, oprichter TeamSpeling