Verandercultuur creëren blijft een hoofpijndossier

Clemen Mensink, oprichter TeamSpeling tijdens Teambuilding.

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Dat moet ook. Want veranderingen volgen zich in hoog tempo op. Strategieën en organisatievormen worden om de haverklap bijgesteld. We zien een opkomst in agile teams en zelforganiserende teams. Er wordt van de medewerkers gevraagd flexibel te zijn, ownership te voeren en een voortdurend lerende houding te hebben. 

Ondanks alle efforts om mensen mee te nemen in de nieuwe tijd, het creëren van een leer- en verandercultuur blijft een de groot hoofdpijndossier. Het toerusten van medewerkers op de eisen van deze tijd is complex en gaat moeizaam. We hebben oude oplossingen voor nieuwe problemen die verre van optimaal zijn. Inmiddels is een enorm aanbod op gebied van trainingen, coaching en opleidingen.

Van hoofdpijn naar humor

Clemen Mensink, oprichter van TeamSpeling, voegt nieuwe inzichten toe aan de hedendaagse verandermethodes. 

“Veranderen en humor bestaan uit precies dezelfde bouwstenen, namelijk:  1: er is een slachtoffer, 2: een emotie; 3: en een verrassing.” Aldus Clemen Mensink.

Hij ziet de parallel tussen humor en veranderprocessen. Veranderingen worden namelijk ervaren als iets wat mensen overkomt. Men wordt verrast door een nieuwe realiteit. Bijvoorbeeld een aankondiging van een reorganisatie, een dreigend faillissement of feedback van een collega die je even niet aan zag komen. De medewerker krijgt informatie wat de wereld op de grondvesten doet schudden. Met andere woorden: een stevige verrassing waarbij slachtofferschap wordt gevoeld met een stevige emotie. Met humor is dit niet anders.

Ralph Inbar deed het al 

Volgens Clemen Mensink lopen de grap en het veranderproces langs dezelfde route.  Neem bijvoorbeeld de klassieke formule van het verborgen camera tv programma Bananensplit uit de jaren 80 en 90: Henk is een verhuizer. Maar zodra de verborgen camera gaat lopen is Henk vooral het slachtoffer. Hij krijgt de opdracht om alle fitnessapparaten uit een zaal te verhuizen. Hij begint vrolijk aan zijn klus. Dan volgt de verrassing. Telkens wanneer de verhuizer buiten zijn bus staat in te laden wordt er een via een verborgen wand een nieuw fitnessapparaat in de zaal teruggeplaatst. Na verloop van tijd begint het slachtoffer (de verhuizer dus) iets te merken. Omdat het gezonde verstand het niet kan bevatten blijft Henk plichtsgetrouwe doorgaan. Dit patroon herhaalt zich tot de zorgen de overhand nemen. De verhuizer (het slachtoffer dus) raakt gefrustreerd en belt zijn baas. Die baas zit  natuurlijk in het complot en doet of zijn neus bloedt: “Joh, dit is een gek verhaal, zorg dat die zaal leeg is.” Het slachtoffer wordt nog wanhopiger. 

Dan verschijnt Ralph Inbar ten (verander) tonele. Hij is verkleed in een verhuispak, maar duidelijk herkenbaar. Het slachtoffer ontkent deze bizarre twist nog een paar tellen. Maar wanneer Ralph Inbar de verborgen camera’s aanwijst volgt de opluchting. Gelukkig. Het was maar een grap. Maar de verwarring houdt nog wel aan. 

De realiteit verandert, het slachtoffer ontkent

Een paar weken later ziet het slachtoffer (de verhuizer) in de tv uitzending de verborgen camera grap terug.  Er valt hem iets opmerkelijks op. Hij ziet hoe zijn gezonde verstand hem belemmert de vele alarm signalen waar te nemen. Door 30 keer zoveel fitnessapparaten te verhuizen dan nodig ontkende hij de veranderende realiteit volledig. Uiteraard kon het slachtoffer (de verhuizer dus) er nu hartelijk om lachen. Evenals wij thuis. De afstand en de humor maakte het tot een geweldige beleving. Maar hoe heeft deze ontkenning kunnen gebeuren?

Iedere bananensplitgrap verloopt volgens hetzelfde format. De realiteit verandert, het slachtoffer ontkent.
Ralph Inbar begreep precies hoe het brein werkt. Hij speelde dertig jaar geleden al met de beperkingen van het gezonde verstand. Zo stuurde hij op ludieke wijze zijn slachtoffers op een mini veranderreis. 

Clemen Mensink doet met zijn bedrijf TeamSpeling in feite precies hetzelfde met teambuilding, bedrijfsuitjes, trainingen en sprekers.

Veranderen is het spel met het gezonde verstand

Wie succesvol wil zijn in het bevorderen van leer- en veranderprocessen moet lef tonen door het spel met het gezonde verstand aan te durven gaan. 

Het gezonde verstand is de naam voor het geheel van natuurlijke vooroordelen en denkgewoonten van een bepaald soort, waarbij er geen aanleiding is om te twijfelen aan die standaard.”

Filosoof Martijn Veerman 

Vooroordelen en denkgewoonten ordenen de wereld én bepalen hoe we ons de wereld voorstellen in de toekomst. Vooroordelen en denkgewoonten hebben ook een sociale rol. Ze zijn onderdeel van het groepsproces van soortgelijke wezens. Mensen willen bij een groep horen en leden van een groep delen een gemeenschappelijk denkkader. Daarom is het juist zo moeilijk om veranderingen, zeker diepgaande veranderingen, door te voeren. Er wordt gemorreld aan de gedeelde werkelijkheid én aan de sociale functie. Dat laat men niet toe.

Of het nu gaat over medewerkers of managers, iedereen zit, net als Henk de verhuizer, klem in het gezonde verstand van een collectief. 

De eerste stap in een verandering is bewustwording van  vooroordelen en denkgewoonten. TeamSpeling heeft hier een speelse sport van gemaakt. De trainers spelen met het gezonde verstand.

Wat TeamSpeling doet

TeamSpeling verzorgt teambuilding, shows, bedrijfsbijeenkomsten en trainingen. Maar wat is het geheim van TeamSpeling en waarom lijkt het alsof hun programma’s van een andere planeet lijken te komen?Clemen heeft met zijn team van TeamSpeling een jong, innovatief bedrijf dat veranderprocessen op speelse, humorvolle en grensverleggende wijze aan durft te pakken. In de veranderworkshops, of verandershows ondergaan de deelnemers voortdurend dezelfde route. Het pad van de grap, parallel aan die van het veranderproces. Deelnemers worden telkens, op een leuke speelse manier, tot slachtoffer gemaakt. Zoals verhuizer Henk. Omdat men aanloopt tegen de grenzen van het eigen gezonde verstand maken emoties van ongemak, onzekerheid en frustratie zich meester. Maar telkens is er weer die verrassing, de clou en daarmee de eyeopener en de gulle lach. 

De trainers en acteurs van TeamSpeling verstaan de kunst om een wereld te scheppen en plotseling over te springen naar een andere wereld. Van de absurdistische speelse wereld naar de veranderrealiteit van de deelnemers zelf. 

Voorbeeld, Gunter’s foute rollenbingo kaart:

Deelnemers denken serieus aan de slag te gaan met een persoonlijk profielonderzoek. Maar van het een op het andere moment bevindt men zich in een compleet andere wereld. Een welhaast carnavaleske situatie waarin plotseling een foute Schlagerzanger de scepter zwaait. Het contrast is extreem. Men is in een bingo terecht gekomen. De totale overrompeling is zo meeslepend dat zelfs de stugge teamgenoten zich moeiteloos laten meevoeren in het avontuur. De foute Schlagerzanger neemt de groep mee naar het domein van de foute profielen en worden de deelnemers uitgedaagd met de billen bloot te gaan. Er is geen weg meer terug. Want wat je ook kiest, het blijft ongemakkelijk, maar hilariteit tegelijkertijd. Even abrupt neemt de trainer de groep weer terug naar de realiteit en worden de veranderlessen opgehaald. De paralellen met de huidige uitdagingen worden zichtbaar en bespreek. Dit is TeamSpeling op z’n best.

Het verandereffect 

De benadering van TeamSpeling werkt effectief. De medewerkers hebben ontzetten veel lol beleefd en er is keihard gelachen. De onderlinge verbinding is versterkt. De binding met de doelstellingen van het bedrijf is vergroot en er is een gezamenlijk gevoel voor urgentie. Een fundament is gelegd van vertrouwen. Simpel, doordat er in laagdrempelig en speels programma een veilige omgeving is gecreëerd. Er is een veranderklimaat ontstaan waarin het nieuwe perspectieven toegevoegd mogen worden aan de oude realiteit. Klaar voor de verandering.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een bureau op gebied van teambuilding, sprekers, bedrijfsdagen en trainingen.

We helpen moderne succesvolle organisaties creëren. Dit doen we door te ontregelen en te verrassen. Met heel veel humor. We zetten de boel op z’n kop. We nemen afscheid van de zekerheden die niet meer werken. Inderdaad, deelnemers krijgen er een aantal verrassende onbekende situaties voor terug. Een echt cadeautje. Zo laten we deelnemers ervaren wat verandering en leren van een ieder vraagt. We maken leren gewoon super leuk.

Wij verzorgen teambuilding, bedrijfsuitjes en teamtrainingen. Dat is eigenlijk iets super gewoons. Maar Teamspeling valt op. Met TeamSpeling wordt gewoon zo ongewoon en tegelijk weer vanzelfsprekend dat de vraag, naar wat TeamSpeling doet, groeit en groeit… TeamSpeling laat deelnemers ervaren wat het vraagt om te leren, ontwikkelen, vertrouwen en veranderen. En doet dat met succes!

TeamSpeling raakt serieuze fundamentele organisatiethema’s.

TeamSpeling raakt serieuze fundamentele organisatiethema’s op gebied van veranderen, communicatie, vertrouwen en leren. Dit alles gaat op een onconventionele wijze. Het is een onbeschrijfelijke ervaring. Er zit van alles in de mix. Interactief theater, trainership, coaching, cabaret en showbizz-elementen.

Andere blog artikelen van TeamSpeling

Ga naar het overzicht van alle berichten

Clemen Mensink, oprichter TeamSpeling