Teamontwikkeling voor groei en succes. Investeer in je mensen, investeer in de toekomst.

Teamontwikkeling is cruciaal voor elke organisatie, omdat het samenwerking, prestaties en het welzijn van teamleden verbetert.

In de dynamische wereld van vandaag is het voor organisaties cruciaal om te beschikken over slagvaardige teams die samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Teamontwikkeling speelt hierbij een onmisbare rol.

"Wij staan klaar om advies te geven voor jouw team. Vul het aanvraagformulier in en ontdek onze mogelijkheden!"
Zonder sterke teams en goede communicatie komt iedere organisatie in grote problemen. Maar wat is teamontwikkeling precies? En waarom is het zo belangrijk voor HR, management en de gehele organisatie? Wij belichten de kern van teamontwikkeling, de voordelen ervan en diverse methodes die veelvuldig worden ingezet.

Wat is teamontwikkeling?

Teamontwikkeling verwijst naar het continue proces waarbij individuen binnen een team samenwerken om hun prestaties te verbeteren en daarin effectiever te worden.

Teamontwikkeling verwijst naar het continue proces waarbij individuen binnen een team samenwerken om hun prestaties te verbeteren en daarin effectiever te worden.

teamontwikkeling voor succesvolle teams

Wat is Teamontwikkeling?

Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook om het creëren van een positieve groepscultuur en het bevorderen van samenwerking. Hierbij zijn er een aantal onderdelen binnen de teamontwikkeling belangrijk: 

Vertrouwen en cohesie creëren: Teamleden leren elkaar beter kennen, waarderen elkaars sterke punten en ontwikkelen een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid.

Effectieve communicatie bevorderen: Open en duidelijke communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, is essentieel voor succesvolle samenwerking.

Gezamenlijke doelen stellen: Teamleden werken samen om heldere en gemotiveerde doelen te formuleren die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen.

Constructief omgaan met conflicten: Onenigheid is onvermijdelijk, maar teams leren conflicten op een respectvolle en productieve manier op te lossen.

Individuele ontwikkeling en als team leren: Teamleden worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen en samen te leren, wat zowel de individuele als de teamprestaties ten goede komt.

Wat levert teamontwikkeling op?

De voordelen van gerichte teamontwikkeling zijn talrijk. Investeren in teamontwikkeling draagt bij aan:

1. Verhoogde productiviteit: Goed ontwikkelde teams zijn efficiënter en leveren betere resultaten op.

2.Lagere verloop: Tevreden medewerkers blijven langer bij de organisatie.

3. Lager ziekteverzuim: medewerkers die tot hun recht komen zijn gezonder!

4. Betere Innovatie: Samenwerking stimuleert creativiteit en nieuwe ideeën.

5. Betere besluitvorming: Open eerlijke dialogen brengen veel betere en breder gedragen besluiten.

6. Betere resultaten: Alle voorgaande punten zorgen voor lagere kosten, betere resultaten en groeiende klanttevredenheid. Het bestaansrecht van elke

Teamontwikkeling modellen.

Er zijn verschillende manieren om te werken aan teamontwikkeling. Hierbij heeft elke manier een specifieke focus en doelstelling om samenwerking te optimaliseren. Populaire methoden zijn teambuilding activiteiten, training, coaching en team coaching. Terwijl teambuilding activiteiten vertrouwen en creëren een sterke teamgeest bevorderen. Zullen trainingen de teamleden voorzien van vaardigheden en kennis om effectief te kunnen samenwerken. Coaching richt zich op individuele ontwikkeling om bijdragen aan het team te optimaliseren.

Teamcoaching versterkt relaties, samenwerking en teamprestaties. De juiste aanpak hangt af van specifieke behoeften en doelen van het team.

Wat zijn veelgebruikte modellen voor teamontwikkeling.

Bij teambuilding, teamcoaching en trainingen worden vaak dezelfde modellen gebruikt. Hier vindt je een overzicht van een aantal klassiekers:

Tuckman’s Stadia van Groepsontwikkeling

Volgens dit model verloopt de ontwikkeling van een team langs vier stadia. Ieder stadia. Een team ontwikkelt zich van een groepje afhankelijke individuen, naar een zelfstandig opererend topteam. Elke fase kenmerkt zich door specifieke uitdagingen die verwezenlijkt moeten worden.

Belbin Teamrollen.

Het Belbin model identificeert verschillende rollen binnen een team met uiteenlopende eigenschappen, kwaliteiten en communicatiestijlen. Teamleden leren zichzelf, elkaar en de onderlinge dynamiek beter begrijpen.

Johari Venster.

Een eenvoudig model met vier vensters waarin het zelfbeeld en beelden van anderen over die persoon (al dan niet) bij elkaar komen.

GRPI-model.

Dit model helpt beter te begrijpen waarom een team niet functioneert (of juist wel). Daarbij wordt gekeken naar de doelen, de rollen, de procedures en interpersoonlijke relaties.

Lencioni model voor teamontwikkeling.

Het Lencioni model, de piramide van Lencioni, beschrijft het wel of niet behalen van teamresultaten aan de hand van diverse lagen binnen teamsamenwerking met onderliggende causaliteit. Van onder naar boven: vertrouwen, conflictoplossing, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Wat is de kritiek op de huidige teamontwikkeling modellen?

We hebben hier vijf teamontwikkeling modellen beschreven. Deze staan symbool voor vele andere modellen met een vergelijkbare benadering voor teamontwikkeling. Ze helpen de verschillende onderwerpen binnen teamsamenwerking in kaart brengen en bespreekbaar te maken. Maar, de wereld van organisaties is in hoog tempo veel dynamischer geworden. HR, managers en teams staan voor complexe uitdagingen.

Nieuwe wetenschappelijke studies geven nieuwe inzichten over het leren van de mens. Desondanks worden er nog steeds teamontwikkeling modellen gebruikt uit de vorige eeuw. Modellen ontwikkeld met de wetenschap van toen en het mensbeeld van toen.

Enkele kritiekpunten op de teamontwikkeling modellen.

Simpliciteit: Sommige teamontwikkeling modellen zijn te lineair en houden geen rekening met complexe realiteit.

Statische Aard: Teams zijn dynamisch en veranderen voortdurend, dus modellen moeten flexibel zijn.

Te veel focus op individuen: De nadruk ligt soms te sterk op de ontwikkeling van individuele vaardigheden, terwijl de dynamiek en het samenspel binnen het team uit het oog worden verloren.

Eenmalige activiteiten: Teamontwikkeling wordt vaak gezien als een eenmalige gebeurtenis, terwijl het een continu proces is dat voortdurende aandacht en inspanning vereist.

Kunstmatig karakter: Sommige teamontwikkelingsactiviteiten voelen geforceerd of onnatuurlijk aan, waardoor het effect beperkt blijft.

Onvoldoende koppeling aan doelen: De link tussen teamontwikkeling en de concrete doelstellingen van de organisatie is niet altijd duidelijk.

teamontwikkeling met trainingen en teambuilding

De nieuwe methode in de teamontwikkeling

Teamontwikkeling van deze tijd vraagt om integrale programma’s. Geen gefragmenteerde aanpak. Maar een teambijeenkomst die alles in zicht heeft van teambuilding, teamcoaching, training en individuele ontwikkeling tezamen. TeamSpeling legt de focus op alles wat zich tegelijk afspeelt binnen een team. Zoals de teamdoelen, de teamdynamiek en de individuele worstelingen daar binnen. Maar ook de behoeften om hard te lachen, te verbinden en het versterken van het onderling vertrouwen. Want het is eigenlijk heel onnatuurlijk om al deze onderdelen van teamwork uit elkaar te trekken. Met de nieuwe formule van TeamSpeling is dat ook niet meer nodig.
Teambuilding over samenwerken, veranderen, verbinding en samen lachen,
Bedrijfsuitjes actief leuk met collega's een leuke interactieve show
Leukste teamuitjes op locatie. Actief en verbindend voor de teamontwikkeling.
Trainingen Lencioni, effectief vergaderen, feedback en teamwork.
Management training. Trainingen over lencioni, situationeel leiderschap en leidinggeven
trainingen met persoonlijkheidstest zoals DISC, Belbin en management drives
Teamdagen. Kies jouw teamdag over samenwerken, teamfasen, feedback of Lencioni.
Feedback geven en ontvangen
Waarom het model van Hersey en Blanchard achterhaald is

Waarom het model van Hersey en Blanchard achterhaald is

Het traditionele model van situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard is achterhaald in de moderne werkomgeving. TeamSpeling introduceert een nieuwe aanpak, gericht op systeemdenken en teamontwikkeling, die managers concrete tools biedt om teams te versterken en succesvol te leiden.

Top 10 behoefte aan soft skills voor de Nederlandse arbeidsmarkt

Top 10 behoefte aan soft skills voor de Nederlandse arbeidsmarkt

In de snel veranderende wereld van werk zijn soft skills belangrijker dan ooit. Deze blogpost onthult de top 10 meest gevraagde soft skills in Nederland in 2024, waaronder communicatie, aanpassingsvermogen en samenwerking, en legt uit waarom deze vaardigheden essentieel zijn voor succesvolle teams en organisaties.

Google’s Project Aristotle: De Verrassende Sleutel tot Succesvolle Teams

Google’s Project Aristotle: De Verrassende Sleutel tot Succesvolle Teams

Google’s Project Aristotle onthult dat psychologische veiligheid, de sleutel tot succesvolle teams, belangrijker is dan individuele vaardigheden. Ontdek hoe teambuilding en trainingen van TeamSpeling vertrouwen opbouwen en communicatie verbeteren om een veilige omgeving te creëren waarin teams floreren.

De 5 belangrijkste KPI’s voor teamontwikkeling

De 5 belangrijkste KPI’s voor teamontwikkeling

Meet het succes van je teamontwikkeling! Ontdek 5 essentiële KPI’s en praktische tips voor HR-managers om de effectiviteit van teambuilding en trainingen te evalueren. Verbeter teamprestaties, betrokkenheid en meer.

10 Redenen om te investeren in teambuilding en trainingen

10 Redenen om te investeren in teambuilding en trainingen

Dit artikel presenteert 10 overtuigende, wetenschappelijk onderbouwde redenen waarom investeren in teambuilding en trainingen essentieel is voor het succes van jouw organisatie. Ontdek hoe deze investering leidt tot betere teamprestaties, meer betrokkenheid, een positieve bedrijfscultuur en veel meer.

TeamSpeling formule en concept
team trainingen met impact vind je bij TeamSpeling
Clemen Mensink en Jules Ponsioen de drijvende kracht achter TeamSpeling.